CENTRALA
33-331 STRÓŻE 357 (k/stacji PKP)
tel. (018) 445 18 01
tel./fax: (018) 445 22 27
mtm_stroze@poczta.onet.pl
www.mtm.stroze.pl